Menu
home
>>
ทำความสะอาด เกาะกลางถนนสายสค.1018

วันที่  2 มีนาคม 2563  แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร ดำเนินการทำความสะอาด

เกาะกลางถนนสายสค.1018 แยกทล.4 – บ.คลองมะเดื่ออ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

เพื่อความเป็นระเบียบ เรียบร้อยสวยงาม

Scroll Up Skip to content